14-päevane taganemisõigus

Taganemisõigus

Vastavalt võlaõigusseadusele on tarbijal õigus põhjust avaldamata taganeda lepingust (e-poest sooritatud ostust) 14 päeva jooksul.

Taganemisõigus kehtib vaid füüsilistele isikutele.

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja (kauba) füüsiliselt enda valdusesse.

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid oma otsusest taganeda lepingust ühemõttelise avaldusega. Te võite selleks kasutada lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Taganemisõiguse kasutamise avaldus palun esitage kasutades üht järgnevatest võimalustest:

  • Tooge või saatke postiga see e-poega seotud toode Swedox OÜ, Piiri 12a, Keila, Harjumaa, 76610
  • Saatke e-posti aadressil raido@rehviproff.ee

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui Te taganete lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast lepingust taganeda.

Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite makse tegemiseks (pangaülekanne samale kontole, kust makse sooritati). Igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

Võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja (kaubad) tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Tähtajast on kinni peetud, kui saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.

Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil. Vastutate üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

Tagastatud kaubad peavad olema täiskomplektsed, pakendid võivad olla avatud vaid ettevaatlikult neid kahjustamata, nii nagu seda lubatakse tavapäraselt teha tavapoes.

Tagastatav kaup toimetage e-poodi aadressil Piiri 12a, Keila, Harjumaa, 76610 (tel: 53926280).

Minu tellimus
Categories